Gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties ondertekenen prestatieafspraken

In de eerdere nieuwsitems kon u lezen dat het opstellen van de prestatieafspraken niet geheel vanzelf ging. De besprekingen met de gemeente Vijfheerenlanden en de woningcorporaties verliepen aanvankelijk goed, maar het was ook nodig een overleg door ons te schorsen. Na die schorsing, die een schokeffect had, verliepen de besprekingen weer goed. Dit heeft geleid tot nieuwe prestatieafspraken met een bijbehorend uitvoeringsdocument.
Het zijn afspraken waar ook de huurders trots op kunnen zijn.

Lees verder Gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties ondertekenen prestatieafspraken
Advertentie

De onderhandelingen over de prestatieafspraken zijn weer opgestart

Nadat we 20-10-2021 de onderhandelingen van de prestatieafspraken afbraken is er veel gebeurd. Dat afbreken van onderhandelingen is niet onze gangbare werkwijze, maar soms moet je een statement maken om iets voor elkaar te krijgen en dat lijkt nu succesvol te zijn geweest.

Lees verder De onderhandelingen over de prestatieafspraken zijn weer opgestart

Overleg prestatieafspraken (20-10-2021) afgebroken door Vijfheerenhuurders

Vanavond (20-10-2021) was het vervolg via Teams gepland van ons overleg van 04-10-2021. Om dit overleg goed te kunnen voeren is het essentieel dat alle partijen tijdig over dezelfde documenten kunnen beschikken. Helaas liep dit vanavond anders.

Lees verder Overleg prestatieafspraken (20-10-2021) afgebroken door Vijfheerenhuurders

Besprekingen Prestatieafspraken 2022-2025

Prestatieafspraken worden voor de duur van 4 jaar gemaakt. Vorig jaar was dat voor 2021-2024. We schuiven ieder jaar een jaartje op waarbij we terug kijken op de vorige afspraken en eventueel bijsturen op de lopende afspraken. En nieuwe afspraken toevoegen.

We kwamen 04-10-2021 weer bij elkaar:

Lees verder Besprekingen Prestatieafspraken 2022-2025

Prestatieafspraken 2021

Zoals ieder jaar maken de woningcorporaties, de huurdersorganisaties en gemeente Vijfheerenlanden prestatieafspraken over sociaal wonen. Dat deden we al jaren afzonderlijk. Het was nu voor het eerst dat dit gezamenlijk gebeurde. Normaal is dit een tripartite overleg: 3 partijen. Nu waren we met 7 partijen die wel weer in 3 groepen zijn te verdelen zodat tripartite, zoals de wetgeving beschrijft, nog steeds klopt.

Wij hebben daar als Vijfheerenhuurders eerst zelf wat overleg over gehad. Dat kon door Corona niet meer persoonlijk ergens in een zaaltje maar dat moest nu digitaal via Teams. En dat was voor sommige huurders een nieuwe wereld. Niet iedereen had ervaring met video-vergaderen en had alle apparatuur.

Lees verder Prestatieafspraken 2021