Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties

Het ministerie van BZK zorgt jaarlijks vóór 1 juli voor een indicatie over de beschikbare financiële middelen van woningcorporaties voor investeringen. Dit gebeurt met de publicatie van de Indicatie Bestedingsruimte Woningcorporaties, de IBW.
Met de IBW kunnen gemeenten en huurders beter onderbouwd in gesprek met corporaties over de lokale prestatieafspraken die worden vastgelegd in het prestatiecontract.

Onderstaande video geeft een korte uitleg over de IBW:

Het gaat er om wat een corporatie te besteden heeft voor nieuwbouw, woningverbetering, huurmatiging. Ook de voorgenomen uitgaven zijn weergegeven. Door de muis boven de symbolen te houden verkrijgt u info over de getallen die daar onder staan.
Meer actuele informatie over de IBW vindt u op de website Woningwet2015.nl

Advertentie