De onderhandelingen over de prestatieafspraken zijn weer opgestart

Nadat we 20-10-2021 de onderhandelingen van de prestatieafspraken afbraken is er veel gebeurd. Dat afbreken van onderhandelingen is niet onze gangbare werkwijze, maar soms moet je een statement maken om iets voor elkaar te krijgen en dat lijkt nu succesvol te zijn geweest.

Lees verder De onderhandelingen over de prestatieafspraken zijn weer opgestart

Overleg prestatieafspraken (20-10-2021) afgebroken door Vijfheerenhuurders

Vanavond (20-10-2021) was het vervolg via Teams gepland van ons overleg van 04-10-2021. Om dit overleg goed te kunnen voeren is het essentieel dat alle partijen tijdig over dezelfde documenten kunnen beschikken. Helaas liep dit vanavond anders.

Lees verder Overleg prestatieafspraken (20-10-2021) afgebroken door Vijfheerenhuurders

Besprekingen Prestatieafspraken 2022-2025

Prestatieafspraken worden voor de duur van 4 jaar gemaakt. Vorig jaar was dat voor 2021-2024. We schuiven ieder jaar een jaartje op waarbij we terug kijken op de vorige afspraken en eventueel bijsturen op de lopende afspraken. En nieuwe afspraken toevoegen.

We kwamen 04-10-2021 weer bij elkaar:

Lees verder Besprekingen Prestatieafspraken 2022-2025

Prestatieafspraken 2021

Zoals ieder jaar maken de woningcorporaties, de huurdersorganisaties en gemeente Vijfheerenlanden prestatieafspraken over sociaal wonen. Dat deden we al jaren afzonderlijk. Het was nu voor het eerst dat dit gezamenlijk gebeurde. Normaal is dit een tripartite overleg: 3 partijen. Nu waren we met 7 partijen die wel weer in 3 groepen zijn te verdelen zodat tripartite, zoals de wetgeving beschrijft, nog steeds klopt.

Wij hebben daar als Vijfheerenhuurders eerst zelf wat overleg over gehad. Dat kon door Corona niet meer persoonlijk ergens in een zaaltje maar dat moest nu digitaal via Teams. En dat was voor sommige huurders een nieuwe wereld. Niet iedereen had ervaring met video-vergaderen en had alle apparatuur.

Lees verder Prestatieafspraken 2021

Nieuw overleg

Als er drie partijen zijn: HBZ, HB Lekstede en HB Lingesteden die gedwongen worden een keuze te maken voor een woningmarktregio (Woongaard of U16) dan ontstaat de situatie dat niet iedereen gelukkig is met de uiteindelijk gemaakte keuze door de toenmalige gemeenteraden van Leerdam, Vianen en Zederik. De keuze is later door me minister en Tweede Kamer geformaliseerd. De keuze werd Woongaard.

Dat was een bittere pil voor HB Lekstede die graag bij U16 was gebleven. Om alles tot rust te laten komen besloten we een rustpauze te nemen en later te bezien of dit Vijfheerenhuurders-initiatief verder levensvatbaar is. Lees verder Nieuw overleg