Gemeenteraadsverkiezingen VHL 2022

Op 14, 15 en 16 maart 2022 worden de verkiezingen voor de gemeenteraad van Vijfheerenlanden (en andere gemeenten) gehouden. Met deze pagina willen wij je informeren wat er te kiezen valt over het onderwerp “wonen“. Dit is een belangrijk onderwerp voor huurders. Wij willen weten welke beloften worden gedaan en later beoordelen of ze worden nagekomen.

Veel mensen denken dat het geen nut heeft om te stemmen. Toch is dat niet waar: het maakt wel degelijk uit op welke partij je stemt. Er zijn vele redenen om op een bepaalde partij te stemmen, zoals religieuze of maatschappelijke redenen. Wij beperken ons als huurdersorganisaties op beschikbaarheid en betaalbaarheid van de sociale huurwoningen.

Lees verder Gemeenteraadsverkiezingen VHL 2022
Advertentie

Woningmarktregio’s en woonruimteverdeelsystemen

De tweede bijeenkomst van de Vijfheerenhuurders (29-09-2017) was vrijwel geheel besteed aan de veranderde situatie rond de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Zij gaan per 01-01-2019 op in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

De woningcorporaties in deze gemeenten bereiden zich ook daarop voor en hebben ook een werkgroep gevormd. De dames Jennifer Buijnink (KleurrijkWonen), Esther de Nijs (LEKSTEDEWonen) en Erna Bosshart (Omnivera GWZ) waren als gast in onze bijeenkomst te Lexmond aanwezig om ons terdege te informeren. Lees verder Woningmarktregio’s en woonruimteverdeelsystemen