Besprekingen Prestatieafspraken 2022-2025

Prestatieafspraken worden voor de duur van 4 jaar gemaakt. Vorig jaar was dat voor 2021-2024. We schuiven ieder jaar een jaartje op waarbij we terug kijken op de vorige afspraken en eventueel bijsturen op de lopende afspraken. En nieuwe afspraken toevoegen.

We kwamen 04-10-2021 weer bij elkaar:

  • Gemeente Vijfheerenlanden;
  • 3 woningcorporaties: Fien Wonen. KleurrijkWonen, LEKSTEDEwonen: de Vijfheeerencorporaties;
  • 3 huurdersorganisaties: Huurders Belang Zederik (HBZ), HB Lekstedewonen Vianen (HBV) en HB Lingsteden (Leerdam) (HBL): de Vijfheerenhuurders.

Deze keer vergaderden we eindelijk weer eens fysiek in Huis Het Bosch te Lexmond. Sommigen kenden elkaar alleen van een Teams-scherm en dan is het goed om ook weer persoonlijke contacten te hebben.

Voorafgaand aan deze bijeenkomst zijn er al veel stappen doorlopen:

  • De woningcorporaties brengen een zogenaamd Bod uit. Hierin geven zij hun plannen aan voor de komende periode.
  • De huurdersorganisaties reageren daarop met een zienswijze. Hierin geven zij aan wat in hun ogen van belang is voor de sociale (huur) huisvesting voor Vijfheerenlanden. Daarvoor hadden de Vijfheerenhuurders natuurlijk intern overleg.
  • De Vijfheerencorporaties verwerken alle documenten tot bespreekdocumenten die wij tijdens ons periodiek overleg gebruiken. Na ieder overleg worden deze documenten geactualiseerd en komt er een concept document voor de Prestatieafspraken.

In het overleg van 04-10-2021 keken we terug op vorig jaar en het huidige voortraject voor deze onderhandelingen en gingen we aan de slag voor met invulling van de nieuwe Prestatieafspraken en planning voor de rest van 2021.

Gemeente Vijfheerenlanden vroeg om om mee te denken over woningen voor mindervaliden (MiVa-woningen), duurzaamheid, de door de gemeente te hanteren grondprijzen voor de sociale volkshuisvesting. Dit namen we mee in ons werkdocument.

Eind oktober a.s. zal er weer een overleg zijn om wat laatste zaken te actualiseren waarna half december a.s. de Prestatieafspraken weer geformaliseerd worden met de handtekening van de wethouder namens de gemeente Vijfheerenlanden, de handtekeningen van de directeur-bestuurders van de 3 woningcorporaties en de handtekeningen van de bestuursvoorzitters van de 3 huurdersorganisaties.

Advertentie

Gepubliceerd door

Vijfheerenhuurders

De werkgroep van de huurdersorganisaties in de gemeente Vijfheerenlanden: - Huurders Belang Zederik (HBZ); - Huurdersberaad Lingesteden te Leerdam (HBL), - Huurdersberaad Lekstedewonen Vianen (HBV).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s