Prestatieafspraken 2021

Zoals ieder jaar maken de woningcorporaties, de huurdersorganisaties en gemeente Vijfheerenlanden prestatieafspraken over sociaal wonen. Dat deden we al jaren afzonderlijk. Het was nu voor het eerst dat dit gezamenlijk gebeurde. Normaal is dit een tripartite overleg: 3 partijen. Nu waren we met 7 partijen die wel weer in 3 groepen zijn te verdelen zodat tripartite, zoals de wetgeving beschrijft, nog steeds klopt.

Wij hebben daar als Vijfheerenhuurders eerst zelf wat overleg over gehad. Dat kon door Corona niet meer persoonlijk ergens in een zaaltje maar dat moest nu digitaal via Teams. En dat was voor sommige huurders een nieuwe wereld. Niet iedereen had ervaring met video-vergaderen en had alle apparatuur.

Voordat de daadwerkelijke onderhandelingen begonnen was er 17-10-2020 een digitaal overleg met de beleidsmedewerkers van de gemeente Vijfheerenlanden en de woningcorporaties. Zo konden we onderling kennis maken en werkafspraken maken. Iedere corporatie had een “bod” uitgebracht waarin voorstellen aan de gemeente staan over hun plannen voor het komend jaar en later. Die documenten hadden allen een andere lay-out en volgorde van onderwerpen. Dat maakt het onderling vergelijken lastig. Voor volgende jaren zal er een betere afstemming zijn tussen de corporaties zodat de documenten beter gezamenlijk behandeld kunnen worden.

Het eerste interne digitale Vijfheerenhuurders vooroverleg vond 22-10-2020 plaats. We bespraken de documenten van de drie woningcorporaties en probeerden een gezamenlijke mening te vormen. Uitgangspunt daarbij was een Excelbestand dat door de beleidsmedewerkers van de corporatie was opgesteld. Leo Smit maakte er een live-document van dat iedereen op zijn/haar eigen scherm kon zien en bewerken. Deze bewerkingen werden steeds gedeeld met de medewerkers van de corporaties zodat zij daar op konden anticiperen.

Vanwege privacy is deze foto bewerkt zodat de deelnemers als cartoons worden weergegeven.

Op 28-10-2020 vind het eerste triparte overleg plaats. Ook met hetzelfde online-werkdocument. Vanwege de grote omvang kon dit niet in één avond. Wel werden onze aangeleverde punten direct meegenomen en dat werkt zeer efficiënt.

Daarna was er weer 05-11-2020 weer een onderling Vijfheerenhuurders beraad, waarna 09-11-2020 het gezamenlijke tripartite overleg plaats vond. Hiermee hadden we alle onderwerpen besproken waarna de beleidsmedewerkers van gemeente en corporaties zich weer intern in hun eigen ‘club’ gingen beraden. Dit leverde weer een aanpast werkdocument op waarmee we weer verder konden.

Vrij snel daarna kwamen we weer bij elkaar op 16-11-2020. Eerst de Vijfheerenhuurders onderling en later sloten daar ook de gemeente en corporaties bij aan. Hier werden de laatste puntjes op de “i” gezet. Daarna werd dit Excel werkdocument door de beleidsmedewerkers omgezet naar een mooi concept Word/PDF-document dat ter beoordeling naar de gemeenteraad werd gezonden. Later kwam het concept-document met enkele kleine wijzigingen weer terug waarna het definitief kan worden gemaakt.

Vandaag, 07-12-2020, was het zover. De prestatieafspraken, waaraan nog tot op het laatst is gewerkt, konden worden ondertekend. Want het document moet tijdig bij het ministerie zijn. Dat ondertekenen gebeurt formeel door de wethouder van gemeente Vijfheerenlanden, dhr. Marcel Verweij. En door de directeur-bestuurders van de woningcorporaties en door de voorzitters van de huurdersorganisaties. Degenen die er erg veel werk aan hadden verricht zijn de beleidsmedewerkers en de andere leden van de huurdersorganisaties blijven hierbij (ten onrechte) uit beeld. Dat is wel gebruikelijk maar niet geheel rechtvaardig.

De ondertekening kon ook nu niet ‘live’ en gebeurde daarom digitaal. Iedere ondertekenaar hield zijn/haar handtekening voor de webcam en dat leverde bovenstaande foto op. Later worden deze handtekeningen netjes bijgevoegd aan het document en als geheel gearchiveerd.

Dit was al met al een hele klus voor alle partijen. Met als voordeel dat de organisaties uit Leerdam, het voormalige Zederik en Vianen elkaar nu beter hebben leren kennen en een goed uitgangspunt is ontstaan voor andere te behandelen zaken die geheel Vijfheerenlanden betreffen.

Advertentie

Gepubliceerd door

Vijfheerenhuurders

De werkgroep van de huurdersorganisaties in de gemeente Vijfheerenlanden: - Huurders Belang Zederik (HBZ); - Huurdersberaad Lingesteden te Leerdam (HBL), - Huurdersberaad Lekstedewonen Vianen (HBV).

Eén gedachte over “Prestatieafspraken 2021”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s