Nieuw elan

Na alle ontwikkelingen rond de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden hadden de drie huurdersorganisaties die in de werkgroep Vijfheerenhuurders zitten hun handen vol en stonden de bijeenkomsten van de Vijfheerenhuurders op een lager pitje.

Dinsdagavond 15 september 2020 kwamen we weer bij elkaar in Huis Het Bosch te Lexmond. We hadden voor deze avond een dagvoorzitter, Riky Bouman, van de Woonbond uitgenodigd om ons te helpen met het invullen van onze gezamenlijke activiteiten zodat er een nieuw elan ontstaat. En dat is heel goed gelukt.

Aanwezig waren:

HBZ:Leo Smit, Ina Roos
HB Lingesteden:Erik Jacobs, Gert de Rooij, Wil Kenkes
HB LEKSTEDEwonen:Arie Baauw, Diane Breedveld,  Bas den Breeijen, Corrine Lenting

Enige onderwerpen die we gezamenlijk kunnen aanpakken:

  1. Prestatieafspraken
  2. Woonvisie Vijfheerenlanden
  3. Woonruimteverdeelsysteem
  4. Woonzorgvisie met corporaties/gemeente
  5. WMO-convenant met de corporaties/gemeente
  6. Seniorenmakelaar
  7. Energiezaken, zoals ‘van het gas af’  en verduurzaming
  8. Woonomgeving en kernenbeleid
  9. Bestrijding van vocht en schimmel

De prestatieafspraken met de gemeente Vijfheerenlanden staan hoog op de prioriteitenlijst. De gemeente Vijfheerenlanden gaat met de drie woningcorporaties en de drie huurdersorganisaties op gelijkwaardige basis afspraken over de volkshuisvestelijke opgave in hun gebied. Deze afspraken leggen zij vast in prestatieafspraken. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen. Wij overleggen daarom regelmatig onderling, met de corporatie en de gemeente. Dit vergt best wat inzicht in de materie en daarom laten we ons ook adviseren door externe deskundigen zoals de Woonbond.

Riky Bouman verdeelde ons in 3 groepen met voor iedere groep een hoofdonderwerp: Woonomgeving en kernenbeleid, Woonvisie en Woonruimteverdeelsysteem. En daar bleek dat de drie huurdersorganisaties heel veel raakvlakken hebben. We werken immers allen voor onze huurders, maar iedere plaats/kern kan zijn eigen specifieke aandachtspunten hebben, En die gaan we in volgende overlegronden verder uitwerken.

Onderstaande foto’s geven een indruk. Vanwege Corona werden de nodige afstanden aangehouden.

 

Advertentie

Gepubliceerd door

Vijfheerenhuurders

De werkgroep van de huurdersorganisaties in de gemeente Vijfheerenlanden: - Huurders Belang Zederik (HBZ); - Huurdersberaad Lingesteden te Leerdam (HBL), - Huurdersberaad Lekstedewonen Vianen (HBV).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s