Woningmarktregio’s en woonruimteverdeelsystemen

De tweede bijeenkomst van de Vijfheerenhuurders (29-09-2017) was vrijwel geheel besteed aan de veranderde situatie rond de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Zij gaan per 01-01-2019 op in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

De woningcorporaties in deze gemeenten bereiden zich ook daarop voor en hebben ook een werkgroep gevormd. De dames Jennifer Buijnink (KleurrijkWonen), Esther de Nijs (LEKSTEDEWonen) en Erna Bosshart (Omnivera GWZ) waren als gast in onze bijeenkomst te Lexmond aanwezig om ons terdege te informeren.

 

Het werd een boeiende en interessante avond. De materie werd duidelijk gemaakt door een goede presentatie. Onafhankelijk van de provinciekeuze: Utrecht of Zuid-Holland voor de gemeente Vijfheerenlanden zijn er ook veel overkoepelende zaken die voor (toekomstige) huurders van groot belang zijn.
.

Informatie

Woonmarktregio's_NL__2016

Nederland is opgedeeld in een aantal woningmarktregio’s.  KleurrijkWonen (Leerdam) en Omnivera GWZ (Zederik) zitten in de Woongaard (13) en LekstedeWonen (Vianen) zit in U16 (9). Een corporatie werkt in één woningmarktregio maar een gemeente mag in principe ook maar in één woningmarktregio zitten. Na de vorming van gemeente Vijfheerenlanden zit deze nieuwe gemeente straks in 2 regio’s: Woongaard en U16 en dat is wettelijk niet toegestaan. Uiteindelijk zal de minister beslissen, na een uitgebreide adviesronde langs corporaties, gemeente, huurders en andere belanghebbenden.

Voor een zittende huurder is het allemaal niet zo spannend. Voor nieuwe huurders kan dit wel gevolgen hebben, met name voor de wachttijd op een nieuwe woning. Ook voor een woningcorporatie zijn er gevolgen wat betreft de (on)mogelijkheid tot het doen van investeringen in bouwen en aankopen. Dat mag in principe alleen binnen de eigen woningmarktregio en nu zijn er woningcorporaties die straks in twee woningmarktregio’s gaan vallen.
.

Huidige Situatie (2017)

VHH__Corporaties_en_woningmarktregio's_001

In het kernwerkgebied/woningmarktegio Woongaard zijn ongeveer 3096 (KleurrijkWonen – Leerdam) + 1083 (Omnivera GWZ – Zederik) + 47 (LEKSTEDEWonen – Leerdam) = 4226 sociale huurwoningen woningen opgenomen.
In U16 zijn dat er ongeveer 2738 (LEDSTEDEWonen – Vianen) sociale huurwoningen.

Welke keuze er ook wordt gemaakt: Woongaard of U16, er zal altijd een woningcorporatie zijn die dan in meerder woningmarktregio’s terecht komen en dat mag niet. Het zal een moeilijke keuze gaan worden waar nog wel wat hier niet beschreven varianten op kunnen zijn.

Los van deze woningmarktregio’s zijn er woonruimteverdeelsystemen: Woningnet (Vianen) en Woongaard (Leerdam en Zederik). Daar zit wat meer flexibiliteit in.  Ook dit kan voor nieuwe huurders wel gevolgen hebben, met name voor de wachttijd op een nieuwe woning.

Belang voor de huurders

Wat is nu het belang van de bestaande en nieuwe sociale huurders in de gemeente Vijfheerenlanden? En waarom zijn wij als Vijfheerenhuurders in een vroeg stadium bij deze onderwerpen betrokken en alert?

  • De huurder moet de vrijheid hebben en behouden om overal zich binnen de gemeente Vijfheerenlanden te kunnen vestigen;
  • De huurder moet de vrijheid hebben om zich van/naar U16 <> Woongaard te kunnen vestigen;
  • De huurder moet de nu vaak korte zoektijd kunnen behouden. Deze zoektijden zijn in andere gemeenten die ook in bijvoorbeeld U16 vallen erg lang, vaak vele jaren;
  • De huurder heeft ook op lange termijn belang bij voldoende passende geschiktheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen binnen de eigen woonkern (voorheen woonplaats);
  • Blijven er voor huurders met specifieke behoeften, zoals gehandicapten, dementerenden, ouderen, voldoende passende woningen beschikbaar? Kan de (eigen) woningcorporatie deze woningen ook op lange termijn blijven ontwikkelen, bouwen en aanpassen?

Voor al deze zaken en nog veel meer zijn de huurdersorganisaties Huurdersberaad LekstedeWonen (Leerdam), Huurdersberaad LEKSTEDEWonen (Vianen) en Huurders- en bewoners Belang Zederik verenigd in de werkgroep Vijfheerenhuurders.

Natuurlijk gaan wij verder. Er staat voor 24-10-2017 weer een bijeenkomst gepland in Lexmond. In de tussenliggende tijd overleggen de drie huurdersorganisaties intern en met de achterban. Dan proberen we onze standpunten naast elkaar te leggen en hopelijk als één Vijfheerenhuurders onze standpunten uit te dragen en/of onze adviezen te verstrekken naar de woningcorporaties, gemeente(n) en andere belanghebbenden.

Wij willen u uitnodigen voor een reactie. Iedere reactie of mening is welkom! U kunt aan e-mail zenden naar ons algemene adres vijfheerenhuurders@gmail.com of helemaal onderaan deze pagina bij “Geef een reactie” reageren.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s