Een veelbelovende start

Het zal u bekend zijn dat er een gemeentelijke fusie aan zit te komen van de huidige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Deze gaan de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden vormen. Dan kan ook de indeling en vorming van de woningmarktregio’s een belangrijke rol gaan spelen.

Als de fusie van de gemeenten achter de rug is zullen alle huurdersorganisaties binnen de gemeente Vijfheerenlanden voor de gemeente een gesprekspartner zijn. Samen sta je sterker! Om deze en nog vele andere zaken te bespreken de werkgroep ’Vijfheerenhuurders‘ gevormd.

We hebben maandagavond 15-05-2017 in Lexmond onze eerste gezamenlijke bijeenkomst gehad. Bij deze bijeenkomst waren 11 personen aanwezig en het bleek zeer succesvol! We hebben onderling kennis gemaakt en veel zaken besproken. Zoals de samenwerking van de huurdersorganisaties met hun corporaties, de woningmarktregio’s, prestatiecontracten met de gemeenten, etc.

 

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Voorstellen aanwezigen
 4. Hoe is de relatie met je corporatie?
 5. Hoe denk je over de fusie van je gemeente naar de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden?
  Zie je voordelen, nadelen, knelpunten?
 6. Heb je een mening over de woningmarktregio’s?
 7. Hoe ervaar je dit overleg en is het voor (periodieke) herhaling vatbaar?
  Welke onderwerpen hebben dan je voorkeur?
 8. Wat verder ter tafel komt / rondvraag
 9. Vaststellen (eventuele) datum en plaats voor een volgende vergadering
 10. Sluiting

 


VERSLAG

Datum: 15-05-2017
Locatie: Goed Wonen Zederik, Dorpsstraat 82, 4128 BZ LEXMOND
Voorzitter: L. Smit
Notulist: T. Bolwijn

Aanwezig:
HB Lekstede: Diane Breedveld (secretaris), Bas den Breejen (bestuurslid), Dennis Roobol (penningmeester)
HB Lingestede: Elly van Ballegoyen (bestuurslid), Jannie van Dijk (secretaris en penningmeester), Erik Jakobs (voorzitter), Wil Kemkes (bestuurslid en coördinator BKP Leerdam), Gert de Rooij (2e voorzitter en coördinator BKP Leerdam)
HB Zederik: Thea Bolwijn (secretaris), Ina Roos (penningmeester), Leo Smit (voorzitter)

 1. Opening:
  L. Smit opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij vindt het fijn dat er zoveel bestuursleden van HB Lekstede en HB Lingesteden aanwezig zijn.
 2. Vaststellen agenda:
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 3. Voorstellen aanwezigen:
  Iedereen stelt zich voor.
 4. Hoe is je relatie met de corporatie:
  E. Jakobs geeft aan hoe de interne relaties zijn. Voor de fusie kreeg men meer voor elkaar, nu is het groter en zakelijker geworden. Na de verhuizing van het hoofdkantoor van Kleurrijk Wonen van Leerdam naar Tiel, loopt het contact met HB Lingesteden merendeels via de mail.
  HBZ heeft sinds de fusie een goede relatie met de nieuwe directeur –bestuurder, waar ze voorheen een slechte verstandhouding had met de toenmalige directeur-bestuurder van GWZ.
  D. Breedveld legt uit dat de relatie tussen HB Lekstede en LEKSTEDEwonen goed is. De lijnen zijn kort, het is een sociale en prettige woningcorporatie. Dhr. den Breejen stelt dat de materie moeilijker is dan de relatie met LEKSTEDEwonen.
  HB Lingesteden heeft donateurs, deze betalen € 0,45 per maand, dit geld wordt geïnd door Kleurrijk Wonen. HB Lekstede is een stichting. HBZ is een vereniging.
  Wat betreft de sociale media heeft Lekstede een website en een facebookpagina, HB Lingesteden heeft een website en HBZ is actief via de website, Facebook en Twitter.
 5. Hoe denk je over de fusie van je gemeente naar de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden? Zie je voordelen, nadelen, knelpunten?:
  De meeste bestuursleden van HB Lingesteden en HBZ staan hier niet negatief tegenover. D. Breedveld vertelt dat in Vianen veel mensen het logischer hadden gevonden om samen te gaan met de gemeenten aan de overkant van de Lek in de provincie Utrecht.
 6. Heb je een mening over de woningmarktregio’s?:
  HB Lingesteden en HBZ vallen onder Woongaard. Momenteel is de wachttijd in Leerdam 1,5 jaar en in Zederik 9 maanden. Vianen behoort tot de woningmarktregio WoningNet In Vianen is de wachttijd op een ééngezinswoning 7 jaar, wel hebben de bewoners van de kleine kernen van de gemeenten Vianen twee weken voorrang bij een vrijgekomen woning in de eigen kern. De sociale huurwoningen in de categorie betaalbaar worden relatief veel gesloopt, daarvoor in de plaats worden duurdere woningen gebouwd.
  De woningcorporaties in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden mogen slechts in één woningregio actief zijn. D. Breedveld deelt mee dat waarschijnlijk gekozen voor WoningNet en dat LEKSTEDEwonen leidend zal zijn. LEKSTEDEwonen is namelijk de enige van de drie woningbouwcorporaties met het hoofdkantoor in de provincie Utrecht. Het bouwen van nieuwe woningen zal dan uitbesteed worden aan LEKSTEDEwonen. LEKSTEDEwonen is heel goed in het onderhoud van haar woningen vertellen D. Breedveld en B. den Breejen.L. Smit deelt mee dat de woningmarkt binnenkort op de agenda staat in het Vijfheerenlandenoverleg.
  Besloten wordt de vinger aan de pols te houden.
 7. Hoe ervaar je dit overleg en is het voor (periodieke) herhaling vatbaar? Welke onderwerpen hebben dan je voorkeur?:
  E. Jakobs vindt het delen van kennis en ervaring altijd nuttig. De huurdersraden kunnen van elkaar leren. De bestuursleden van alle drie de huurdersraden vinden de sfeer prettig. Het gezamenlijke overleg is voor herhaling vatbaar. Afgesproken wordt om elkaar de Prestatieafspraken en Samenwerkingsovereenkomst toe te sturen. Bij de volgende vergadering geldt de agenda van 15 mei 2017 als leidraad.
  De herindeling vindt plaats op 1 januari 2019, maar de ambtelijke fusie gaat in op 1 januari 2018. De drie huurdersraden nemen zich voor om naar de gemeente toe met één mond te spreken.
 8. Wat verder ter tafel komt / rondvraag:
  HB Lingesteden en HBZ volgen cursussen van de Woonbond. HBZ doet dit in Schoonhoven met de huurdersraden van Schoonhoven en omgeving, dit is in het verleden zo gegroeid. HB Lekstede volgt ook cursussen van de Woonbond, maar heeft dit jaar gekozen voor een nieuwe aanbieder. HB Lekstede laat de cursussen altijd verzorgen op de eigen locatie. Besloten wordt, mochten er in de toekomst cursussen worden aangeboden die interessant zijn voor alle drie de huurdersraden, deze gezamenlijk te volgen.
 9. Vaststellen (eventuele) datum en plaats voor een volgende vergadering:
  Het volgende Vijfheerenhuurdersoverleg zal plaats vinden op 19-09-2017 te Lexmond.
 10. Sluiting:
  De voorzitter sluit de vergadering om en wenst iedereen wel thuis.
Advertentie

Gepubliceerd door

Vijfheerenhuurders

De werkgroep van de huurdersorganisaties in de gemeente Vijfheerenlanden: - Huurders Belang Zederik (HBZ); - Huurdersberaad Lingesteden te Leerdam (HBL), - Huurdersberaad Lekstedewonen Vianen (HBV).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s